Operettetime på Skomagertorvet

11. August

Operettetime på Skomagertorvet