Vikingebyen

Nordvest for Sebbersund ligger Vikingebyen Sebbersund med rekonstruerede huse og aktivitetsplads. Vikingemarked: 31. augst og 1. september 2019.