Slide 1

RØDE KORS NIBE

Genbrugs butik under det landsdækkende  RØDE KORS, men er en selvstændig enhed under  lokal foreningen røde kors i Nibe.

Butik er en enhed som genere midler til det stor arbejde i u- lande mm. men også til de opgaver som primært berører lokale forhold – der bliver f.eks  ud fra midler som  kommer fra genbrugbutik  givet julehjælp – desuden støtter den lokale forening andre humanitære fronter.

Genbrugs butik modtager kun donationer – primært tøj – som sorteres og kritisk gennemgås, og  bliver  sat til salg i butik, det tøj som ikke falder ind under betegnelsen salgsbar, sendes til fælles central og bearbejdes der, der bliver derfor anvendelse for alle donationer og intet bliver  ”smidt” væk.

Til at styre dette store arbejde – er der tilknyttet ca. 60 frivillige.

Tak for din personlige støtte!