Bestyrelse

Bestyrelsen består af følgende personer:Formand:

Gert Kristensen, GK Energi

 


Næstformand:
Peter Libak, Wolturnus

 


Kasserer:
Kristian Monberg, home, Nibe

 


Menigt medlem:
Kim Nielsen, KIMBO A/S

 


Menigt medlem:
Martin Jensen, Grønborg El

 

 

 


Menigt medlem:
Michael Stein, Steins Auto

 

Bestyrelsessuppleant 1:
Torben Nielsen, DocuPrint ApS

 

Bestyrelsessuppleant 2:
Kristian Monberg, home, Nibe

 

Repræsentant for Aalborg Kommune:
Evald Lange Rise

 

Repræsentant for Aalborg Kommune:
Torben Froberg Poulsen

 


Sekretær (ekstern):
Finn Lange

Fmd. Gert Kristensen  ·  GK Energi ApS  ·  Skalhuse 5  ·  9240 Nibe  ·  Mobil: +45 2048 6133  ·  Mail: gk@gkvind.dk