Nibe Erhvervsråds initiativpris

Siden 1996 har Nibe Erhvervsråd årligt uddelt sin Initiativpris til en markant lokal person, virksomhed eller organisation. Kriteriet for at modtage prisen er, at personen, virksomheden eller organisationen året forinden har ydet en initiativrig og dynamisk indsats i erhvervsmæssig henseende til gavn for beskæftigelsen og/eller Nibe Kommunes erhvervsudvikling. Prisen består af »Sebberkniven« med inskriptionen »Nibe Erhvervsråds Initiativpris« plus årstal.
En priskomité indstiller årligt en prismodtager til Nibe Erhvervsråds bestyrelse, som tildeler prisen, der overrækkes på erhvervsrådets årsmøde.

 

Om Sebberkniven (Gave, uddelt 1995-2020):
Sebberkniven er en kopi lavet efter samme principper som knive blev fremstillet efter i Sebbersund - i vikingetiden. Kniven er en helstålskniv, hvilket var en sjældenhed i vikingetiden. Derudover er den lavet i fem lag. Dette gør kniven meget stærk og samtidig smidig. Stålteknologien er opstået på grundlag af en god håndværkstradition kombineret med initiativ, opfindsomhed og et indgående materialekendskab. Knive i Sebbersunds avancerede stålteknologi har givetvis været en mærkevare i vikingetiden.

 

Om Nibe-plaketten (Gave, uddelt 2021-):
Efter 25 års uddelinger af den kendte Sebberkniv, har Nibe Erhvervsråd fra 2021 valgt at stifte en ny gave til Årets Initiativpris – en plakette i keramik.
Plaketten indeholder en række symboler fra Nibe, bl.a. den tidligere kommunes byvåben, »NIBE« hækken og naturligvis Nibe Erhvervsråds LOGO. Plaketten er produceret hos DitUnik i Nibe.

2021: Arkitekt- og rådgivnings virksomheden No.57 v. Henrik Pedersen

Nibe Erhvervsråds Initiativpris 2021 er på rådets årsmøde tildelt arkitekt- og rådgivnings virksomheden No.57 v. Henrik Pedersen.

Virksomheden startede for tre år siden som en ny iværksættervirksomhed. Starten gik i et lille lokale i Nibe, men hurtigt var der brug for flere medarbejdere, og den er nu flyttet i væsentligt større lokaler.

Prismodtageren beskæftiger nu 7 medarbejdere, og forventer at være 10 medarbejdere i nær fremtid.

Drivkraften i virksomheden er, at det skal være sjovt, og det skal være positive opgaver.

Virksomheden løser både store og små opgaver – også selvom de små opgaver ofte kun løses for at levere god service.

Virksomhedens kreativitet og produkter sætter et markant aftryk i lokalområdet, og man prioriterer samarbejdet med andre lokale virksomheder.

No.57 har tegnet alt fra ombygninger, tilbygninger, parcelhuse til større ejendomme – ikke kun lokalt i Nordjylland – byggeprojekterne er også solgt og gennemført i hele landet. Men ud over at møde kunderne hvor de er, ser Henrik Pedersen også gerne at de kommer til kontoret i Nibe, før processen går i gang.

Henrik Pedersen fortæller, at han brugte noget tid på at finde et navn til sit nye firma for tre år siden. Valget faldt på No.57 og navnet forpligter faktisk, for det er den breddegrad, som Nibe ligger på. 

Det forpligter sådan set firmaet til at blive i Nibe også fremover – ellers passer firmanavnet ikke længere!

Fundats for Nibe Erhvervsråds initiativpris

Fundats vedtaget på Nibe Erhvervsråds bestyrelsesmøde 15. marts 1995.

Nibe Erhvervsråd indstifter en initiativpris, der årligt tildeles en person, en virksomhed eller organisation med hjemsted i Nibe Kommune*.

  1. Initiativprisens formål er at påskønne og støtte de erhvervsrelaterede initiativer i Nibe Kommune samt skabe opmærksomhed om samme i regionen.
  2. Prisen uddeles på Nibe Erhvervsråd generalforsamling.
  3. Prisen består af »Sebberkniven« med inskriptionen »Nibe Erhvervsråds Initiativpris« plus årstal.
  4. Kriteriet for at modtage prisen er, at personen, virksomheden eller organisationen har ydet en initiativrig og dynamisk indsats i erhvervsmæssig henseende til gavn for beskæftigelsen og/eller Nibe Kommune* erhvervsudvikling.
  5. Priskomiteen består af Nibe Erhvervsråds formand og næstformand. Derudover kan Nibe Erhvervsråd udpege op til to medlemmer til priskomiteen. Komiteen har til opgave at udpege en person, en virksomhed eller en organisation, der kan tildeles initiativprisen. Komiteen har bemyndigelse til gennem annoncering eller lign., at indkalde forslag til emner. Kandidaten til prismodtagelsen indstilles af Nibe Erhvervsråds bestyrelse senest en måned før generalforsamlingens afholdelse.
  6. Såfremt der et enkelt år ikke er et emne til prisen, kan uddeling undlades i det pågældende år.
  7. Priskomiteen vælger selv sin formand ved almindeligt stemmeflertal. Komiteen fører protokol over sine beslutninger, og behandling af emner er fortrolige.
  8. Nibe Erhvervsråd er alene bemyndiget til at beslutte foretagelse af ændringer i fundatsen for initiativprisen.

*Med Nibe Kommune skal forstås det geografiske område, der indtil kommunesammenlægningen i 2007 udgjorde den daværende Nibe Kommune.

Fmd. Gert Kristensen  ·  GK Energi ApS  ·  Skalhuse 5  ·  9240 Nibe  ·  Mobil: +45 2048 6133  ·  Mail: gk@gkvind.dk