Nibe Erhvervsråds initiativpris

Siden 1996 har Nibe Erhvervsråd årligt uddelt sin Initiativpris til en markant lokal person, virksomhed eller organisation. Kriteriet for at modtage prisen er, at personen, virksomheden eller organisationen året forinden har ydet en initiativrig og dynamisk indsats i erhvervsmæssig henseende til gavn for beskæftigelsen og/eller Nibe Kommunes erhvervsudvikling. Prisen består af »Sebberkniven« med inskriptionen »Nibe Erhvervsråds Initiativpris« plus årstal.
En priskomité indstiller årligt en prismodtager til Nibe Erhvervsråds bestyrelse, som tildeler prisen, der overrækkes på erhvervsrådets årsmøde.

Om Sebberkniven:
Sebberkniven er en kopi lavet efter samme principper som knive blev fremstillet efter i Sebbersund - i vikingetiden. Kniven er en helstålskniv, hvilket var en sjældenhed i vikingetiden. Derudover er den lavet i fem lag. Dette gør kniven meget stærk og samtidig smidig. Stålteknologien er opstået på grundlag af en god håndværkstradition kombineret med initiativ, opfindsomhed og et indgående materialekendskab. Knive i Sebbersunds avancerede stålteknologi har givetvis været en mærkevare i vikingetiden.

2019: Min Købmand i Farstrup v. Benjamin Andersen

Benjamin Andersen (tv.) modtager her Nibe Erhvervsråds Initiativpris af erhvervsrådsformand Gert Kristensen. Med prisen følger et diplom og en »Sebber-kniv«.

Benjamin satte faktisk retning på sin erhvervskarriere allerede, da han gik i Farstrup Skoles 5. klasse: »Jeg vil være købmand i i Farstrup«, lød det kontante budskab.
Og som det var sagt, sådan blev det til virkelighed, efter han havde uddannet sig hos Dreisler Storkøb i Viborg og senere overtog den lokale købmandsforretning, for at gøre erhvervskarriere på hjemmebanen.
Benjamin var fra starten klar over, at der skulle noget mere til, hvis han fremad rettet skulle leve sit liv som købmand.
Samfundet har ændret sig markant siden han tog beslutningen i 5. klasse, og først blev den hidtidige beboelse i ejendommen inddraget til forretningslokale.
Siden skitserede han, at han kunne ønske sig en del større butik, og mange planer blev vendt.
Første skridt blev taget, da han købte en naboejendom med beboelse, som han i dag selv bebor. En del af denne ejendom blev udset til at bygge en ny forretningsejendom på, men tvivlen og långiveres tro på en sådan løsning kunne periodevis ligge på et lille sted: »En nybygget købmandsbutik i Farstrup, hvem kunne dog tro på det – ?«

Lagerbygning blev første byggeri
I 2015 havde Benjamin sikret økonomi og tilladelser til at bygge en ny lagerhal. Kravene til indkøb er store, og ikke alle varer kunne der være plads til i den lille købmandsbutik. Siden kunne den nye lagerhal
måske omdannes til den egentlige butik.
På den måde var planen fortsat intakt.
Men Benjamin ville gerne have den rigtige løsning, så borgerne blev spurgt, om de ville dele risikoen med ham, for at sikre en købmandsforretning fremover. Det ville de, og et markant borgerlån lagde sammen med rådgivning fra Købmandsstandens Finansierings Institut og tidl. bankdirektør Arne Segerstrøm, Farstrup, som finansiel rådgiver, banede vejen for, at der i 2018 kunne indledes byggeri af endnu en bygning:
Den egentlige nye købmandsforretning. Resten er historie, for i dag ligger der en ny, moderne købmandsforretning, og kunderne er så trofaste, at det første år er gået godt, og købmanden er glad.
Historien og den stålsatte vilje indbragte for nylig Nibe Erhvervsråds Initiativpris, som blev overrakt i Nibe Erhvervspark.

Trine Kær fik overrakt Nibe Erhvervsråds Initiativpris af rådets formand Gert Kristensen. Med prisen fulgte en Sebberkniv, der er symbol på styrke og fremdrift. Knivens forbillede er fundet ved udgravninger i Vikingebyen Sebbersund.

Nibe Erhvervsråd har tildelt den kun fem år gamle Butik Blossom årets Initiativpris. Efter rådets generalforsamling motiverede erhvervsrådets formand Gert Kristensen, hvorfor prisen gik til Trine Kær og virksomheden Blossom:
Virksomheden startede for ca. fem år siden i små lokaler, og hurtigt blev der brug for at flytte til større lokaler. Samme situation er allerede aktuel igen. Salget fra adressen i midtbyen blev hurtig udbygget med salg via internettet, og virksomheden tilbyder nu fantastiske online shopping oplevelser med daglige nyheder, stort udvalg og tilbud. Virksomheden er blevet ekspert i at bruge kendte bloggere og de sociale medier til at fremme kendskabsgraden og salget på webshoppen. Virksomheden har nu over 140.000 følgere på Facebook og næsten 30.000 følgere på Instagram.
Virksomheden tiltrækker kunder fra hele landet, og en enkelt kvinde fra Dragør har endda haft lejet en hytte på campingpladsen for at have mulighed for at shoppe hos virksomheden. Virksomheden har med sin markedsføring og tiltrækning af kunder øget kendskabet til Nibe markant i hele Danmark. Nibe Erhvervsråds Initiativpris 2018 tildeles virksomheden Butik Blossom ved Trine Kær.
Efter overrækkelsen takkede Trine Kær hjerteligt for prisen, og fik de ca. 80 deltageres store applaus og opmærksomhed for sine initiativer, der ud over at fortsætte driften af såvel butikken i Genboløsgade i Nibe, også er i færd med at opføre et byggeri, der skal huse en helt ny webshop med intelligent lager.

Direktør i GK Energi, Gert Kristensen (t.v.) modtager her Nibe Erhvervsråds Initiativpris af rådets næstformand Peter Libak og kasserer Lene Frederiksen.

Rollerne var byttet om, da Nibe Erhvervsråds årlige Initiativpris torsdag aften blev uddelt i forbindelse med rådets generalforsamling. Normalt er det erhvervsrådets formand, der motiverer og overrækker prisen til en lokal erhvervsdrivende, som har gjort sig særligt bemærket og bidraget væsentlig til den lokale erhvervsudvikling og beskæftigelse.
Gruppen, der udpeger kandidater til Initiativprisen havde nemlig foreslået, at formand Gert Kristensens eget firma GK Energi skulle modtage prisen. Det blev så lagt i hænderne på Nibe Erhvervsråds næstformand Peter Libak at motivere prisen.
Han sagde blandt andet:
-Vi starter med en rigtig iværksætterhistorie: Stifteren og den fortsat i dag værende indehaver af firmaet, startede hjemme på privatadressen. Her blev der regnet og udviklet. Virksomhedens arbejdsfelt må siges at være blevet båret frem af den verdensomspændende udvikling, som i højere og højere grad tager hensyn til miljøet. Men rent politisk har det ikke altid været nemt at være i branchen, for skiftende politiske miljøer var de første mange år ikke altid enige om hvilken retning vinden skulle blæse.
De første opgaver, som årets prisvinder gennemførte, blev opbygget og sat i drift, dels i egen baghave og senere i nærområdet. Siden er man gået nordpå – over fjorden – dét kan vi i denne sammenhæng kan kalde eksport.
GK Energi modtager i år prisen – blandt andet på baggrund af, at firmaet i 2017 har gennemført byggeri af to vindmølleparker – projekter, som hver især tager en længere årrække at realisere og som samtidig er en betydelig økonomisk satsning. Siden starten for ca. 20 år siden på hjemadressen, har virksomheden flyttet adresse til erhvervsparken i Skalhuse.

Direktør og medejer Jon Jensen (t.h.) modtog initiativprisen i forbindelse med Nibe Erhvervsråds generalforsamling. Med prisen fulgte en kopi af en kniv fra Vikingetiden, fremstillet i stål, der var datidens symbol på styrke og magt. Prisen overrækkes her af erhvervsrådets formand, Gert Kristensen.

Hvert år tildeler Nibe Erhvervsråd en initiativpris til en lokal virksomhed, der har udvist initiativ og fremgang til glæde for den lokale erhvervsudvikling og beskæftigelse.
I år gik prisen, der uddeles i forbindelse med erhvervsrådets generalforsamling til Danish Crane Building A/S. Virksomheden, der udvikler og producerer traverskraner, proceskraner, svingkraner, wiretaljer, kædetaljer og portalkraner har i de senere år gennemgået ejerskabsmæssige ændringer, og der er foretaget betydelige nyinvesteringer i virksomheden, lød det fra erhvervsrådets formand Gert Kristensen, der motiverede initiativprisen med følgende ord:
De seneste investeringer har resulteret i en stærkt voksende markedsandel for virksomhedens produkter såvel i Danmark som til eksport. Virksomheden har de seneste 3 år øget omsætningen med 80% til 135 mio. kr. Virksomheden har de seneste 3 år øget antallet af medarbejdere med 60% og beskæftiger nu ca. 80 medarbejdere.
DCB har de seneste tre år udviklet en række nye processer og bygget til i stort omfang for at kunne klare endnu større opgaver. Virksomheden har med de investeringer i Nibe vist, at der fortsat er forventninger om, at der kan skabes vækst og udvikling for fremtiden i Nibe-området.
Direktør og medejer Jon Jensen fra Danish Crane Building modtog prisen på erhvervsrådets møde, idet han takkede for prisen og fortalte kort om virksomheden.

Nibe Erhvervsråds formand Gert Kristensen (t.h.) overrakte Alex Villadsen diplom, blomster og en medfølgende kopi af en håndlavet kniv. Kniven symboliserer den styrke, som erhvervslivet står inde for.

Prisen blev i år tildelt murerfirmaet Nibe Byg v. Alex Villadsen, der de seneste år har gennemført adskillige renoveringer af gamle købstadsejendomme i Nibe.
Nibe Byg blev startet for 5 år siden, og har på få år sat sit synlige præg på en central del af Nibe by og beskæftiger mellem 10 og 20 medarbejdere.
– Virksomheden har vist stor interesse for forskønnelse af Nibe by, og udvist respekt overfor de tidligere detaljer og specialiteter, og det er hovedbegrundelserne for, at Nibe Erhvervsråds Initiativpris 2015 tildeles virksomheden Nibe Byg v/Alex Villadsen, sagde erhvervsrådets formand Gert Kristensen i sin motivation.
Nibe Byg har i Nibe omdannet gamle erhvervsejendomme til moderne boliger. Alex Villadsens murerfirma har specialiseret sig i - dels facadebehandling af murværk – og dels renovering af de århundredgamle ejendomme i midtbyen.
Siden den første ejendom, hvor i dag modeforretningen »Blossom« har hjemme, har Nibe Byg erhvervet den tidligere bager-ejendom i St. Algade, den tidligere »Ejsing« ejendom i St. Algade og Søndergade samt den tidligere smede-ejendom på hjørnet af Grydstedgade og Skomagergade. Alle steder bliver der renoveret bygget nyt til og indrettet moderne lejeboliger, fortæller Alex Villadsen.

Festivalleder Peter Møller Madsen modtog den eftertragtede titel, som ud over et diplom også består af en håndsmedet stålkniv. Nibe Erhvervsråd formand Gert Kristensen overrakte prisen.

Nibe Festival er i dag en erhvervsvirksomhed inden for oplevelsesindustrien – en af de store, endda. Den udvikling, som Nibe Festivalen siden sin start i 1985 har gennemgået har gjort at festivalen i dag tælles blandt de største i Danmark og i Nordjylland er Nibe festivalen en betydende faktor i oplevelses- og kulturlivet.
Gert Kristensen sagde blandt andet om tildelingen: Kriteriet for at modtage prisen er at personen, virksomheden eller organisationen har ydet en initiativrig og dynamisk indsats i erhvervsmæssig henseende til gavn for beskæftigelsen og Nibe områdets erhvervsudvikling.
Nibe festivalens betydning for branding af Nibe området og virksomhedens betydning for andre lokale virksomheder er hovedbegrundelsen for tildelingen af prisen.
Peter Møller Madsen takkede inderligt for prisen, som er et tydeligt bevis på at en indsats fra hele festivalorganisationen virkeligt betydet noget for Nibe og hele området – og at Nibe festivalen anerkendes som en egentlig virksomhed.
Starten på festivalen gik som nævnt i 1985, hvor en stribe unge tog initiativ til en stor havefest på Dyrskuepladsen i Nibe. Vi var både arrangører, dem der stillede op, pillede ned – og drak en god del af øllet, husker Peter Møller Madsen, der nu på 31.år er blandt de drivende kræfter – men nu med en stor organisation – herunder fire fuldtidsansatte, en bestyrelse bestående af professionelle erhvervsfolk, en lang række afdelingsledere, teamledere og formænd - og ikke mindst 4000 frivillige.

Direktør Morten Lindblad, Dataproces, modtog på årsmødet Nibe Erhvervsråds Initiativpris af erhvervsrådets formand Gert Kristensen.

Det er ikke ofte set i Nibe området, at en nystartet virksomhed inden for sine to første leveår ansætter en ny medarbejder per måned. Og væksten ser ud til at fortsætte for Dataproces, som blev stiftet i december 2011 – og som nu gennem godt et år har haft hjemme i Nibe. Initiativprisens formål er at støtte og påskønne de erhvervsrelaterede initiativer i området Nibe samt skabe opmærksomhed om samme i regionen, forklarede Gert Kristensen på årsmødet, og kriteriet for at Dataproces modtagere prisen er netop, at virksomheden har ydet en initiativrig og dynamisk indsats i lokalområdet.
Forud for etableringen af virksomheden var stifterne Kjartan Jensen og Morten Lindblad begge ansat som kommunale embedsmænd i økonomisk forvaltning og de havde en vision om at optimere kommunernes økonomi ved hjælp af Big Data analyser.
Kunderne er primært danske kommuner og selvom Dataproces oplever, at generelt er godt styr på den kommunale økonomi, så gør en digital indtægtsoptimering en forskel, idet man med Dataproces' metoder bevæger sig helt ud i marginalerne. Selvom det er en lille rest, der kan hentes ved den metode, så er det Dataproces' erfaring, at det ofte drejer sig om større millionbeløb for kunderne.
Dataproces har et tæt samarbejde med Aalborg Universitet, hvorfra man rekrutterer mange med en akademisk uddannelse.
Digital Indtægtsoptimering er en unik metode, der gør os i stand til at overskue og analysere den kommunale økonomi med hidtil uset stor nøjagtighed, forklarer Morten Lindblad.

Erhvervsrådsformand Gert Kristensen overrækker her årets Initiativpris til Mark Rokkedahl, Rokkedahl koncernen.

Nibe Erhvervsråd tildelte på sit årsmøde rådets initiativpris til Rokkedahl Koncernen i Kølby. Rokkedahl har de seneste år udviklet sig fra en mere traditionel kyllingefarm til selv at sætte dagsordenen og familien har udviklet virksomheden til en vidtfavnende koncern. Gert Kristensen begrundede tildelingen af prisen blandt andet med, at virksomheden har stor betydning for beskæftigelsen i lokalområdet, at virksomheden evner at se nye muligheder og at virksomhedens har en strømlinede drift.
Rokkedahl koncernen med hovedsæde i mellem Farstrup og Kølby, producerer i år otte millioner kyllinger. Det er cirka 10 pct. af den samlede produktion i Danmark af slagtekyllinger.
Tallet er stort – så stort, at der skal 30 stalde til de rumme kyllingerne. Kyllinge-eventyret tog sin begyndelse omkring 1960, hvor Dorthea og Egon Rokkedahl, der senere blev borgmester i Nibe Kommune, startede en kyllingeproduktion på slægtsgården i Kølby. Senere blev produktionen videreført af Laurits Rokkedahl og siden 2007 har hans søn Mark Rokkedahl stået i spidsen for virksomheden, der omsætter for 110 mio. kr. om året.
Kyllingeproduktionen, der er lokaliseret på fem adresser i Himmerland er langt det bærende element i koncernen, men de senere år er der kommet og udviklet andre beslægtede aktiviteter til, herunder 700 hektar jord, hvorpå en tiendedel af kyllingefoderet produceres. Derudover har man samarbejde med en hollandsk producent af varmevekslere omkring salg, udvikling, installering og service de disse anlæg, der regulerer både varme og fugtighed i stalde. Det sker i Rokkedahl Energi. Desuden har man samarbejde med detailhandelskæden SuperBest om varemærket Himmerlandskyllingen ud over at Rokkedahl sælger friskslagtede ferske kyllinger fra salgsvogne under eget navn, Rokkedahl Kylling.
Samlet set er Rokkedahl koncernen bygget nært op omkring selve kyllingeproduktionen, men med tiden har vi udviklet de nævnte områder – med positivt resultat, fortæller Mark Rokkedahl.

Mejerichef Jonna Mortensen modtog på Nibe Erhvervsråds årsmøde den lokale initiativpris, overrakt af Gert Kristensen, formand for rådet.

Bislev mejeri i Arla Foods koncernen modtog årets initiativprise for en målrettet indsats, der i høj grad har styrket virksomhedens beskæftigelse.
Da Muhamed krisen for få år siden bredte sig gennem Mellemøsten, blev det lokale mejeri i Bislev ramt af faldende afsætning af virksomhedens produkter, den såkaldte hvide ost samt smelteost.
Gennem en aktiv indsats, fandt man alternative produkter, som Bislev Mejeri med specialiseret produktion er blevet kendt for og som har bragt landsbyen på mejeriernes verdenskort.
En styrket lokal synlighed har også markeret virksomheden, der beskæftiger ca. 140 medarbejdere, og som nyder stor bevågenhed, lokalt som i større dele af Nordjylland, hvor medarbejderne kommer fra.
Endvidere har virksomheden vist, at den er i stand til at udvikle sig, dels med hensyn til forædling af sine produkter og med hensyn til en fortsat effektivisering af sin produktion. Samtidig er medarbejderstaben steget og den producerede mængde af ost ligeledes øget i takt med at de tidligere markeder i Mellemøsten igen har taget produkterne til sig.
– Kriserne i henholdsvis 2005 og 2008 gav os de udfordringer, der senere skulle vise sig at give resultater, som i dag gør Arla Foods Bislev Mejeri til en rigtig succes historie, forklarer mejerichef Jonna Mortensen.
Mejeriet har således øget produktionen fra 20.000 tons ost i 2006, gennem et mindre fald i 2008, til i 2011 at have produceret 39.000 tons. Næsten hele produktionen eksporteres til Mellemøsten og Østeuropa. Den resterende del sælges i Danmark og resten af Norden.

Gennem 13 år har Helle og Ole Pedersen opbygget OP Service. Det fik de i 2011 Nibe Erhvervsråds Initiativpris for. Her overrækker erhvervsrådsformand Gert Kristensen prisen.

Nibe Erhvervsråds Initiativpris går i år til OP Service. Virksomheden startede for 13 år siden som en bibeskæftigelse til initiativpristagerens sæson betonede fiskerivirksomhed. Hvis bare Ole Pedersen startede tidligt nok om morgenen med fiskeriet, kunne han nå at pudse en masse vinduer om eftermiddagen.
Efterhånden blev vinduespudsningen og rengøringen på fuld tid, og så fik Ole Pedersen ideen til at udvide virksomheden til også at omfatte haveservice. Et par år senere blev virksomheden udvidet, idet en anden beslægtet virksomhed blev tilkøbt og det betød en udvidelse af medarbejderstaben.
For syv år siden blev firmaet godkendt til at udføre personlig pleje og hjemmehjælp for kommunen og siden er det gået rigtigt stærkt. Firmaet beskæftiger i dag ca. 35 medarbejdere, og der er allerede forberedt et glidende generationsskifte, således at parrets to døtre gradvis inddrages i virksomheden. Om kort tid sker der igen noget nyt hos OP Service, idet firmaet fa 1. april kan tilbyde hjemmepleje i døgnvagt til sine kunder. Det kan nok give arbejde til endnu et par medarbejdere.
– Vi arbejder alle medarbejdere hos OP Service for at betjene kunderne bedst muligt hvad enten det handler om at pudse vinduer, slå græs, rydde sne eller gøre rent hos virksomheder og private, forklarer Ole Pedersen.

Redaktør Jacob Søndergaard, Nibe Avis modtog i 2010 Nibe Erhvervsråds Initiativpris. Prisen overrækkes her af erhvervsrådets formand, Gert Kristensen.

I sidste uge kom redaktør Jacob Søndergaard noget uvant selv i begivenhedernes centrum, da Gert Kristensen under Nibe Erhvervsråds generalforsamling tildelte Nibe Avis og Jacob Søndergaard årets initiativpris.
Formand for Nibe Erhvervsråd Gert Kristensen begrundede blandt andet tildelingen med, at Nibe Avis specielt med de seneste cirka 10 års udvikling af det lokale mediehus har gjort sig fortjent til at modtage prisen. Den udvikling har redaktør Jacob Søndergaard været en stor del af.
Jacob Søndergaard har gennem årene været en aktiv person i diverse lokale organisationer inden for handel, erhverv og turisme. Og Nibe Avis er et naturligt omdrejningspunkt for hele lokalsamfundet, fortalte Gert Kristensen, der roste avisen for at tage de nye betingelser i medieverdenen op som både en udfordring og en mulighed.
Medieverdenen har altid været under udvikling og ændret sig i takt med teknologien – og kundernes ønsker. Og især de senere år har været næsten revolutionerende for avisbranchen, efter Internettets indtog i alle hjem. Det har betydet store ændringer og fusioner i branchen. Men forandringer skaber også muligheder.
Nibe Avis sørger for med Jacob Søndergaard i spidsen, at det moderne mediehus i Nibe til stadighed er i stand til at levere varen – altså lokale nyheder og budskaber detailbutikker, erhvervslivet, offentlige myndigheder, lokale foreninger og private via artikler og annoncer.
Og der er ikke noget, der foregår i Nibe-området uden at initiativprismodtageren ved det – og ofte er han selv til stede hvor tingene sker. Og de gode lokale historier, som Jacob Søndergaard opsnuser, bliver bragt i avisen - eller på den nye online netavis.

Henning Pallesen, direktør i Dansk Varmepumpe Industri, modtog i 2009 Nibe Erhvervsråds Initiativpris. Prisen overrækkes her af erhvervsrådets formand, Gert Kristensen.

En iværksætterhistorie fra før dette begreb var opfundet.
Dansk Varmepumpe Industri, DVI, er med pt. 35 ansatte, et iværksættereventyr, der siden den spæde start i 1979 har udviklet sig til en industri, som afspejler dels forbrugernes vilje til at fremskaffe prisbillig og miljøvenlig varme og den iværksætterånd, der siden starten har præget virksomheden.
Henning Pallesen lagde grunden til sin erhvervskarriere med en uddannelse som elektriker hos elinstallatør Torben Hermansen i Nibe, midt i 1970erne. Senere tog han eksamen som autoriseret elinstallatør med tanke om at starte egen forretning i branchen. Men så blev Henning Pallesen optaget af begrebet termodynamik, der handler om at hente varme-energi op af jorden eller ud af luften.
Det blev til virksomheden DVI, der efter kort tid på forældrenes ejendom i Binderup flyttede til en større ejendom i Barmer. Udviklingen herfra er nu en pure positiv historie, idet virksomheden hele tiden har haft en pæn succes og aldrig har haft tilbagegang eller røde tal i regnskabet.
Ud over de 35 ansatte i Barmer, sker der også en produktion på egne fabrikker i Farsø og i Dybvad. I dag producerer DVI ca. 5 varmepumper om dagen – et tal der har været støt stigende. Indsatsen i branchen over 30 år gav i sidste uge Nibe Erhvervsråds Initiativpris.

Erhvervsrådsformand Gert Kristensen overrækker årets Initiativpris til direktør Niels Færch, DGU Bolig- og Erhvervsudlejning ApS.

Gennem årene har Niels Færch været drivkraften i mange nye tiltag i Nibe by, og har sat tydelige fingeraftryk i specielt Nibes gamle bydel og på havneområdet. Til tider har initiativerne givet anledning til diskussioner og en god portion nordjysk skepsis, men hver gang er resultatet blevet overbevisende.

De projekter, der er gennemført, har både været boligprojekter, erhvervsprojekter og oplevelsesprojekter, og alle har været med til at prodilere og forskønne Nibe.

Erhvervsrådsformand Gert Kristensen overrækker Initiativprisen 2006 til direktør Lone Haagerup, multiservicehuset.dk

Lone Haagerup har ved sit engagement i Væksthus Nibe – og senere SkalCentret, Nibe Erhvervspark – udvist et stort engagement, ikke blot for sin egen virksomhed »multiservicehuset.dk«, men for samtlige de virksomheder, hun gennem blot få år har serviceret og hjulpet på vej i egne rammer.

Erhvervsrådsformand Gert Kristensen overrækker Initiativprisen 2005 til købmand Per C. Nielsen, SuperBest Nibe Storkøb.

Købmand Per C. Nielsen, SuperBest Nibe Storkøb har ved fremsynethed og dygtigt købmandskab skabt en totaloplevelse af et lokalt supermarked. Fra kun af beskæftige sig med købmandshandel er forretningen gennem årene udvidet, så forretningsområderne nu også omfatter tankstation, slagterforretning, kiosk med bagerafdeling, Tips & Lotto og postafdeling.

Fra venstre: Viceborgmester Tina French Nielsen, direktør Peter Libak og erhvervsrådsformand Gert Kristensen.

Kørestols producenten Wolturnus har på ganske få år etableret sig som markedsledende virksomhed i udvikling og produktion af kvalitets-køreskole, håndbetjente cykler m.m. Samtidig udviser virksomheden et socialt engagement ved i vid udstrækning at beskæftige medarbejdere med forskellige handicaps.

Erhvervsrådsformand Gert Kristensen overrækker Initiativprisen til Henrik Svenningsen, Vokslev Smede- og Maskinværksted.

I én af lokalområdets mindste landsbyer finder man den traditionelle landsbysmed, som med Henrik Svenningsens initiativ har udviklet sig til VVS-forretning, traditionel og landbrugssmed, værksted for plæneklippere og småmaskiner samt et værktøjsmarked m.m. med stort udvalg.

Fra venstre: Erhvervsrådsformand Arne Segerstrøm sammen med prismodtagerne Peter og Merete Outzen.

Nibe Caravan Center modtog Initiativprisen som følge af en række initiativer, der har medvirket til at gøre campingbranchen helårlig. Dette smitter tydeligt af på den lokale beskæftigelse. Såvel i salgsafdelingen som på det store serviceværksted.

Fra venstre: Erhvervsrådsformand Arne Segerstrøm og prismodtager Thorkild Christensen med diplom og Sebberkniven.

Uddeler Thorkild Christensen modtog Nibe Erhvervsråds Initiativpris på baggrund af en helt særlig indsats for den lokale landsbybrugs, som tilbage i 1971 var truet af lukning. Med slidsomt arbejde og unikke ideer har han sammen med et stigende antal medarbejdere udviklet brugsen til én af landets største specialforretninger for køkkener, bad og hårde hvidevarer.

Fra venstre: direktør Niels Jacob Petersen, borgmester Jens Østergaard Madsen, direktør Erik Smith, produktionschef Niels Erik Smith og erhvervsrådsformand Bjarne Nielsen.

Virksomheden modtog prisen for et helt ekstraordinært engagement i forhold til genplacering af sygdomsramte medarbejdere, som ved forskellige former for fleksordninger blev sluset ind i et job efter en sygdomsperiode. Virksomheden har i øvrigt gennem tiden, altid udvist et stort socialt engagement.

Erhvervsrådsformand Poul-Lasse Ganges overrækker årets Initiativpris til forstander Niels Quist-Jensen, Lundbæk.

Nordjyllands Landbrugsskole markerer sig stadigt tydeligere som en dygtigt og selvstændigt drevet skole, der hele tiden viser nye veje til at give de kommende landmænd den bedst mulige uddannelse.

Fra venstre: Erhvervsrådsformand Bjarne Nielsen, prismodtager Kurt Andersen og borgmester Jens Østergaard Madsen.

For talrige initiativer og en skarp vedholdenhed – til glæde for detailhandelen i Nibe. Særligt ideen om at etablere Skomagertorvet som butikstorv, kom fra bl.a. Kurt Andersen.

Fra venstre: Prismodtager Svend Gade, erhvervsrådsformand Bjarne Nielsen og borgmester Jens Østergaard Madsen.

Modtog erhvervsrådets pris for talrige initiativer, der oftest er udmundet i byggeri til glæde for den lokale beskæftigelse – og for, at Svend Gade i mange sammenhænge er synonym med Boligforeninbgen Enggaarden.

Fra venstre: Borgmester Elin Møller, prismodtager Peter Nielsen og erhvervsrådsformand Bjarne Nielsen.

Peter Nielsen har i udstrakt grad virket som »vejviser« for, hvordan man som lokal virksomhed kan udvikle såvel virksomheden, som projekter, der »fænger« i markedet. Således bl.a. den nye hustype »KIMBO Huset«.

Nibe Erhverv Initiativpris 1995

Fra venstre: Erhvervsrådsformand Bjarne Nielsen, borgmester Elin Møller, direktør Olesen og erhvervs- og turistchef Jim Hammer.

Nibe Erhvervsråds første udgave af Initiativprisen tilfaldt Ole Jensen og virksomheden Digianswer A/S, hovedsageligt på baggrund af den stemmestyrede telefon »Home Communication Centre«.

Tildeling af Initiativprisen blev efterfølgende fejret i firmaet.

Fundats for Nibe Erhvervsråds initiativpris

Fundats vedtaget på Nibe Erhvervsråds bestyrelsesmøde 15. marts 1995.

Nibe Erhvervsråd indstifter en initiativpris, der årligt tildeles en person, en virksomhed eller organisation med hjemsted i Nibe Kommune*.

  1. Initiativprisens formål er at påskønne og støtte de erhvervsrelaterede initiativer i Nibe Kommune samt skabe opmærksomhed om samme i regionen.
  2. Prisen uddeles på Nibe Erhvervsråd generalforsamling.
  3. Prisen består af »Sebberkniven« med inskriptionen »Nibe Erhvervsråds Initiativpris« plus årstal.
  4. Kriteriet for at modtage prisen er, at personen, virksomheden eller organisationen har ydet en initiativrig og dynamisk indsats i erhvervsmæssig henseende til gavn for beskæftigelsen og/eller Nibe Kommune* erhvervsudvikling.
  5. Priskomiteen består af Nibe Erhvervsråds formand og næstformand. Derudover kan Nibe Erhvervsråd udpege op til to medlemmer til priskomiteen. Komiteen har til opgave at udpege en person, en virksomhed eller en organisation, der kan tildeles initiativprisen. Komiteen har bemyndigelse til gennem annoncering eller lign., at indkalde forslag til emner. Kandidaten til prismodtagelsen indstilles af Nibe Erhvervsråds bestyrelse senest en måned før generalforsamlingens afholdelse.
  6. Såfremt der et enkelt år ikke er et emne til prisen, kan uddeling undlades i det pågældende år.
  7. Priskomiteen vælger selv sin formand ved almindeligt stemmeflertal. Komiteen fører protokol over sine beslutninger, og behandling af emner er fortrolige.
  8. Nibe Erhvervsråd er alene bemyndiget til at beslutte foretagelse af ændringer i fundatsen for initiativprisen.

*Med Nibe Kommune skal forstås det geografiske område, der indtil kommunesammenlægningen i 2007 udgjorde den daværende Nibe Kommune.

Fmd. Gert Kristensen  ·  GK Energi ApS  ·  Skalhuse 5  ·  9240 Nibe  ·  Tlf.   +45 9835 3181  ·  Mobil: +45 2048 6133  ·  Mail: gk@gkvind.dk

19°
W
3.9 m/s
Se detaljer

Vejret i Nibe

Wednesday 23. Juni 2021

20-00
19°
3.9 m/s
W

Thursday 24. Juni 2021

00-06
14°
3.3 m/s
W
06-12
12°
3.3 m/s
SSW
12-18
19°
4.5 m/s
W
18-00
19°
5.3 m/s
WSW

Friday 25. Juni 2021

00-06
14°
2.7 m/s
WSW
06-12
15°
3.9 m/s
SW
12-18
18°
6.0 m/s
WSW
18-00
19°
6.6 m/s
WSW

Saturday 26. Juni 2021

02-08
14°
5.9 m/s
SW
08-14
15°
3.9 m/s
NW
14-20
20°
4.6 m/s
NW
20-02
17°
4.0 m/s
W

Sunday 27. Juni 2021

02-08
13°
4.0 m/s
WSW
08-14
14°
5.5 m/s
W
14-20
18°
5.9 m/s
W
20-02
16°
6.8 m/s
W

Monday 28. Juni 2021

02-08
13°
6.4 m/s
W
08-14
14°
6.4 m/s
WNW
14-20
19°
6.3 m/s
W
20-02
17°
4.8 m/s
NW

Tuesday 29. Juni 2021

02-08
13°
3.0 m/s
W
08-14
14°
2.9 m/s
WSW
14-20
23°
3.3 m/s
W
20-02
19°
3.5 m/s
W

Wednesday 30. Juni 2021

02-08
14°
2.7 m/s
NW
08-14
15°
2.0 m/s
NNE
14-20
25°
2.8 m/s
NNW
20-02
23°
2.8 m/s
WNW

Thursday 1. Juli 2021

02-08
16°
2.0 m/s
NW
08-14
19°
1.6 m/s
NE
14-20
27°
3.1 m/s
NE
20-02
24°
3.0 m/s
NE

Friday 2. Juli 2021

02-08
17°
2.0 m/s
NNE
08-14
20°
1.8 m/s
SSE
14-20
28°
3.3 m/s
E
Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt