Nibe Erhvervsråds initiativpris

Siden 1996 har Nibe Erhvervsråd årligt uddelt sin Initiativpris til en markant lokal person, virksomhed eller organisation. Kriteriet for at modtage prisen er, at personen, virksomheden eller organisationen året forinden har ydet en initiativrig og dynamisk indsats i erhvervsmæssig henseende til gavn for beskæftigelsen og/eller Nibe Kommunes erhvervsudvikling. Prisen består af »Sebberkniven« med inskriptionen »Nibe Erhvervsråds Initiativpris« plus årstal.
En priskomité indstiller årligt en prismodtager til Nibe Erhvervsråds bestyrelse, som tildeler prisen, der overrækkes på erhvervsrådets årsmøde.

 

Om Sebberkniven (Gave, uddelt 1995-2020):
Sebberkniven er en kopi lavet efter samme principper som knive blev fremstillet efter i Sebbersund - i vikingetiden. Kniven er en helstålskniv, hvilket var en sjældenhed i vikingetiden. Derudover er den lavet i fem lag. Dette gør kniven meget stærk og samtidig smidig. Stålteknologien er opstået på grundlag af en god håndværkstradition kombineret med initiativ, opfindsomhed og et indgående materialekendskab. Knive i Sebbersunds avancerede stålteknologi har givetvis været en mærkevare i vikingetiden.

 

Om Nibe-plaketten (Gave, uddelt 2021-):
Efter 25 års uddelinger af den kendte Sebberkniv, har Nibe Erhvervsråd fra 2021 valgt at stifte en ny gave til Årets Initiativpris – en plakette i keramik.
Plaketten indeholder en række symboler fra Nibe, bl.a. den tidligere kommunes byvåben, »NIBE« hækken og naturligvis Nibe Erhvervsråds LOGO. Plaketten er produceret hos DitUnik i Nibe.

2022: Murer- og entreprenørvirksomheden KIMBO GRUPPEN v. Kim Nielsen

 

Direktør Kim Nielsen (t.v.) modtager her Nibe Erhvervsråds Initiativpris 2022 af Nibe Erhvervsråds formand, direktør Gert Kristensen.

Nibe Erhvervsråds Initiativpris 2022 er på rådets årsmøde tildelt murer- og entreprenørvirksomheden KIMBO GRUPPEN v. Kim Nielsen.

For 28. gang blev årets initiativpris uddelt. Prisen gik i år til en virksomhed, der har haft sit virke i Nibe i næsten 50 år. Virksomheden har siden starten været kendt for godt gedigent dansk håndværk, og for at give deres bygninger sjæl. Nu gælder det implementeringen af metoder i virksomheden, så man kan levere byggeri efter de gældende og kommende skærpede bæredygtigheds- principper og regler.

Som søn af stifteren Peter Nielsen, leder Kim Nielsen nu virksomheden, der fortsætter sin vækst, og vil også fremover skille sig ud og vise vejen:

De vil være grønne i deres image – når de leverer hele »pakken« i byggeriet.

Det gør sagsbehandlingen enklere, og giver kunden og de godkendende myndigheder sikkerhed for at reglerne følges. Derfor involverer de alle medarbejdere i arbejdet med omstillingen til bæredygtighed.

Direktør Kim Nielsen takkede mange gange for prisen og udtrykte stolthed over at hans virksomhed nu for anden gang har fået prisen. Han nævnte at den grønne omstilling af virksomheden er en igangværende lang og krævende indsats i virksomheden.  Hans far, Peter Nielsen fik på vegne i KIMBO Initiativprisen i 1996.

 

 

Fundats for Nibe Erhvervsråds initiativpris

Fundats vedtaget på Nibe Erhvervsråds bestyrelsesmøde 15. marts 1995.

Nibe Erhvervsråd indstifter en initiativpris, der årligt tildeles en person, en virksomhed eller organisation med hjemsted i Nibe Kommune*.

  1. Initiativprisens formål er at påskønne og støtte de erhvervsrelaterede initiativer i Nibe Kommune samt skabe opmærksomhed om samme i regionen.
  2. Prisen uddeles på Nibe Erhvervsråd generalforsamling.
  3. Prisen består af »Sebberkniven« med inskriptionen »Nibe Erhvervsråds Initiativpris« plus årstal.
  4. Kriteriet for at modtage prisen er, at personen, virksomheden eller organisationen har ydet en initiativrig og dynamisk indsats i erhvervsmæssig henseende til gavn for beskæftigelsen og/eller Nibe Kommune* erhvervsudvikling.
  5. Priskomiteen består af Nibe Erhvervsråds formand og næstformand. Derudover kan Nibe Erhvervsråd udpege op til to medlemmer til priskomiteen. Komiteen har til opgave at udpege en person, en virksomhed eller en organisation, der kan tildeles initiativprisen. Komiteen har bemyndigelse til gennem annoncering eller lign., at indkalde forslag til emner. Kandidaten til prismodtagelsen indstilles af Nibe Erhvervsråds bestyrelse senest en måned før generalforsamlingens afholdelse.
  6. Såfremt der et enkelt år ikke er et emne til prisen, kan uddeling undlades i det pågældende år.
  7. Priskomiteen vælger selv sin formand ved almindeligt stemmeflertal. Komiteen fører protokol over sine beslutninger, og behandling af emner er fortrolige.
  8. Nibe Erhvervsråd er alene bemyndiget til at beslutte foretagelse af ændringer i fundatsen for initiativprisen.

*Med Nibe Kommune skal forstås det geografiske område, der indtil kommunesammenlægningen i 2007 udgjorde den daværende Nibe Kommune.

Fmd. Gert Kristensen  ·  GK Energi ApS  ·  Skalhuse 5  ·  9240 Nibe  ·  Mobil: +45 2048 6133  ·  Mail: gk@gkvind.dk